Szakterületeink

A Dr. Farkas Ügyvédi Iroda az alábbi szakterületeken tud az Ön segítségére lenni. Keressen minket bizalommal.

Szakterületeink

INGATLANJOG

Az ingatlant érintő, igen széleskörű jogszabályi környezet ismeretében nyújtunk teljes körű tanácsadást ügyfeleinknek akvizíciós szándékaik megvalósítása során. Adásvételi, bérleti, vagy más, olykor bonyolult egyedi szerződéses konstrukciók kidolgozása, az okiratok megszerkesztése, a szükséges hatósági eljárások során ügyfeleink képviselete segíti az ügyletek szakszerű, célszerű zárását.

INGATLANFEJLESZTÉS

Az ingatlanfejlesztés, a cél ismeretében műszaki, jogi, pénzügyi, finanszírozási és marketing előkészítést igényel. Komplex memorandumban dokumentáljuk az ingatlanfejlesztés tervezett struktúráját, pénzügyi-finanszírozási szerkezetét, előzetes cash-flow becslését, menedzsmentjét. Felmérjük a tervezett fejlesztés makró és mikró gazdasági környezetét, a fejlesztéssel érintett gazdasági szegmens -kis, vagy nagykereskedelem, iroda beruházás, vendéglátás stb.- konkurenciájának helyzetét. Igény esetén előzetes közvélemény kutatást szervezünk a fejlesztéssel célzott fogyasztói igények felmérésére.

Közreműködünk a fejlesztéshez szükséges források optimális szerkezetének kialakításában, az adott célnak megfelelő pályázatok megjelölésével. A konkrét pályázat elkészítésével cégünk nem foglalkozik, de szükség esetén arra nézve ajánlunk megfelelő társaságot.

Képviseljük ügyfeleinket a fejlesztéshez szükséges külső, elsősorban banki pénzügyi források bevonását jelentő tárgyalásokon, a konkrét, indikatív, vagy akár kötelező érvényű ajánlatok elemzésén át, a hitelszerződések megkötésekor egyaránt.

Az adott fejlesztési cél megvalósítását behatároló jogszabályi környezet –központi, vagy helyi szabályozás- feltárása, elemzése, a megvalósíthatóság szempontjainak bemutatása.

Amennyiben szükséges, az előkészítés során jogi due diligence elkészítésével segítjük a döntést.

BANKI PROJEKT – ÉS MÁS FINANSZÍROZÁSOK

Képviseljük ügyfeleinket a beruházások forrásszerkezetének kialakítása és a banki tárgyalások során.
Segítünk az ügyfeleinknek leggazdaságosabb hitelkonstrukciók kialakításában, a banki ajánlatok –indikatív, vagy kötelező érvényű- elemzésében, a finanszírozási szerződések és mellékleteinek elemzésében.
A fejlesztés aktiválását követően is segítjük ügyfeleinket esetleges refinanszírozási igényeik kapcsán.

POLGÁRI JOG

A polgári jog szinte valamennyi területén vállaljuk ügyfeleink peren kívüli és perbeli jogi képviseletét.

TÁRSASÁGI JOG

Ügyfeleink döntő többsége jogi személy. A gazdasági társaságok képviselete meghatározó irodánk tevékenységében. Ez a képviselet túlmutat a cégeljárások, bejegyzési, vagy változásbejegyzési eljárások vitelén. Komplex képviselet, mely jogi tanácsokkal szolgál a fontosabb gazdasági döntések előkészítésében, cégvásárlások, fúziók, tranzakciók előkészítésében, végrehajtásában. Csődeljárások, végelszámolási és felszámolási eljárások során képviseljük ügyfeleinket.

ADÓÜGYEKBEN PERBELI KÉPVISELET

Képviseljük ügyfeleinket, alapvetően gazdasági társaságokat adóügyekben hozott határozatokat megelőző ellenőrzési eljárások során. Az első és másodfokú, adóügyben hozott közigazgatási határozatok vonatkozásában, mind a közigazgatási hatósági eljárásokban, mind a határozatok bírósági felülvizsgálata során.